resim
SİZCE KERAMET KİMDE ?

SİZCE KERAMET KİMDE ?

HALUK BOZDOĞAN SON KAVŞAKTA

HALUK BOZDOĞAN SON KAVŞAKTA

HALUK BOZDOĞAN MECLİS ÜYELERİ TARAFINDAN KENDİSİNE YAPILAN İHANETİ KARŞILIKSIZ BIRAKMADI

HALUK BOZDOĞAN MECLİS ÜYELERİ TARAFINDAN KENDİSİNE YAPILAN İHANETİ KARŞILIKSIZ BIRAKMADI

BOZDOĞAN PAPANIN YAPTIĞINI YAPAMADI

BOZDOĞAN PAPANIN YAPTIĞINI YAPAMADI

TARSUS BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ SİYASETE SOYUNDU

TARSUS BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ SİYASETE SOYUNDU

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bugün resmen başladı…
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bugün resmen başladı…

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme bugünden itibaren uygulanmaya başlandı. Gelen son dakika haberine göre mahkeme kararı olmaksızın ad ve soyadı değişikliği yapılabilmesi uygulamasının süresi 3 yıl uzatıldı. İhracatçılara verilen hususi pasaport hakkı süresi 4 yıla çıkarıldı. Polis, emniyet müdürü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin izin, ve rütbe süreleri ile ilgili düzenleme yapıldı. Ödül […]

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme bugünden itibaren uygulanmaya başlandı. Gelen son dakika haberine göre mahkeme kararı olmaksızın ad ve soyadı değişikliği yapılabilmesi uygulamasının süresi 3 yıl uzatıldı. İhracatçılara verilen hususi pasaport hakkı süresi 4 yıla çıkarıldı. Polis, emniyet müdürü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin izin, ve rütbe süreleri ile ilgili düzenleme yapıldı. Ödül sistemi değişti.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bugün resmen başladı...

TBMM’de kabul edilen 4 kanun Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Buna göre, Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Devleti  Ulusal Mutabakat Hükümeti Arasında Güvenlik ve Askeri İş Birliği Mutabakat  Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Türkiye Cumhuriyeti ile  Moldova Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun  Bulunduğuna Dair Kanun ve Kamulaştırma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik  Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete‘de yer aldı.

İçişleri Bakanlığına ilişkin yeni düzenlemelerin yer aldığı “Bazı  Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair  Kanun”da öne çıkan maddeler şöyle:
– İhracatçılara verilen hususi damgalı pasaport hakkı süresi 2 yıldan  4 yıla çıkarıldı.
– Ad ve soyad değişikliğiyle ilgili iş ve işlemler 3 yıl boyunca  mahkeme kararı aranmaksızın il ve ilçe idare kurullarınca yürütülmeye devam  edilecek.
– Genel ahlaka uygun olmayan ve toplum tarafından gülünç karşılandığı  değerlendirilen adlar mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilecek.
– Terörle mücadele görevinde kaybolan, alıkonulan emniyet personelinin  aileleri, personel hakkında gaiplik kararı verilinceye kadar personelin  aylıklarını alabilecek, her türlü sosyal hak ve yardımlardan  yararlanabilecek.
– 2. sınıf emniyet müdürünün bir üst rütbeye terfi için en az bekleme  süresi 1 yıldan 2 yıla çıkarıldı.
– Komiser yardımcılığına atanmak için gerekli olan “45 yaşından gün  almama” şartı kaldırıldı.
– Bulundukları rütbede 5 yıl terfi edemeyen emniyet amiri ve emniyet  müdürlerinin görev süresi 4 yıl uzatılabilecek.
– İhtiyaç halinde polis çevik kuvvet yanı sıra diğer emniyet personeli  de geçici olarak başka illerde görevlendirilebilecek.
– Emniyet personeli, para mükafatı, takdirname, başarı belgesi, üstün  başarı belgesi veya şerit rozet ödülleriyle taltif edilecek.
– DenizliMalatyaElazığ ve Afyonkarahisar‘daki depremlerden zarar  gören vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla düzenleme  yapılacak.
– Dernekler Kanunu’nda yapılan değişiklikle “şehit” ve “gazi”  kelimeleri izinle kullanılabilecek.
– Kumar oynayanlara verilecek idari para cezası bin Türk lirasına  yükseltildi.
– Uyarıcı ve eğitici mahiyetteki yayınlar arasına uyuşturucu ve  zararlı alışkanlıklar ile mücadele, trafik, yol ve yolcu güvenliği, suçun  önlenmesi, afet yönetimi, nüfus hizmetleri ve düzensiz göçle mücadele gibi  konular eklendi.
–  Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümleri kapsamında  astsubaylıktan subaylığa geçenlerin rütbe yaş hadleri teğmen ve üsteğmen için 49,  yüzbaşı için 55, binbaşı için 56, yarbay için 57, albay için 60 olarak  belirlendi.
– Jandarma Genel Komutanlığında aynı görevi ifa eden ancak sosyal ve  özlük hakları bakımından ayrı mevzuata tabi olan personel arasında izin hakkının  kullanılması bakımından oluşan farklı uygulamalar ortadan kaldırıldı.
– Tevdi edilen görevleri fiilen hayatını hiçe sayarak üstün bir  cesaret, feragat ve kahramanlıkla yerine getirdiği tespit edilen jandarma  personeline İçişleri Bakanı tarafından “Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası”  verilebilecek.
– Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu  personel ile Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu personel, Jandarma Genel Komutanlığı  ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait tesisler ile Türk Silahlı Kuvvetlerine ait  tesis ve özel bakım merkezlerinden, kendi mevzuatlarında yer aldığı şekilde  karşılıklı istifade edecek.
– Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanmasında izin yetkisi,  ilde ve merkez ilçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kaymakamlar  hakkında vali; Cumhurbaşkanı kararıyla atanan memurlar ve diğer kamu görevlileri  hakkında Cumhurbaşkanı veya ilgili bakanda olacak.
– Hakkında sınır dışı etme kararı alınanlardan; kaçma ve kaybolma  riski bulunan, Türkiye’ye giriş veya çıkış kurallarını ihlal eden, sahte ya da  asılsız belge kullanan, kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın Türkiye’den  çıkmaları için tanınan sürede çıkmayan, kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu  sağlığı açısından tehdit oluşturanlar hakkında valilik tarafından idari gözetim  kararı alınacak ya da idari gözetime alternatif yükümlülükler getirilecek.
– İdari gözetim kararı alınan yabancılar, yakalamayı yapan kolluk  birimince 48 saat içinde geri gönderme merkezlerine götürülecek.
– Kamulaştırma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair  Kanun
Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamulaştırma Kanunu ile Bazı Kanunlarda  Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ise başlıca şu düzenlemeleri içeriyor:
– Tabiat parkı ve milli parklarda 29 yıl süreyle yatırımcılara kiraya  verilen alanların kira süreleri 20 yıl olarak yeniden düzenlendi.
– Kültür ve Turizm Bakanlığınca sunulan kamu hizmetlerinde ihtiyaç  duyulan taşınmaz mal alımları ile kültür veya turizm yatırımlarına ilişkin  kamulaştırma bedelleri için destek döner sermayeden sağlanabilecek.
– Sanayi sicil belgesini haiz Katma Değer Vergisi mükelleflerine yeni  makine ve teçhizat teslimlerine ilişkin KDV istisnası 31 Aralık 2022’ye kadar  uzatıldı.
– Cumhuriyet savcılarının asliye ceza mahkemelerinde duruşmaya çıkmaya  başlayacağı tarih 1 Eylül 2020’ye ertelendi.
Libya ile askeri iş birliği mutabakatı
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat  Hükümeti Arasında Güvenlik ve Askeri İş Birliği Mutabakat Muhtırasının  Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun’a göre, söz konusu mutabakat  muhtırası taraflar arasında askeri iş birliğini kapsıyor.
Buna göre, Libya’da polis ve askeri sorumlulukları içeren Ani Müdahale  Kuvveti kurulmasına Türkiye tarafından eğitim, danışmanlık, tecrübe aktarımı,  planlama ve malzeme desteği verilmesi, talep edilmesi halinde Türkiye ve Libya’da  müşterek bir Savunma ve Güvenlik İş Birliği Ofisi kurulması, eğitim, teknik  bilgi, destek, geliştirme, bakım, onarım, kurtarma, imha, liman ve müşavirlik  desteği sağlanması ve mülkiyeti elde olmak kaydıyla kara, deniz ve hava araçları,  teçhizatı, silahları, bina ve arazi (eğitim üsleri) tahsisi, kabul eden tarafın  davetiyle, tarafların sınırları içerisinde, Silahlı Kuvvetlerinin bünyesinde  bulunan Kara, Deniz, Hava Kuvvetlerinin faaliyet alanlarına yönelik müşterek  olarak askeri planlama, tecrübe aktarımı, eğitim ve öğretim faaliyetleri ile  silah sistemi ve teçhizatın kullanımına yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti  verilmesi konuları yer alıyor.
Mutabakat muhtırası aynı zamanda, güvenlik ve askeri eğitim ile  öğretim, tatbikat ve eğitimlere veya ortak tatbikatlara katılım, güvenlik ve  savunma sanayi, terörizm ve yasa dışı göç ile mücadele, kara, deniz ve hava  sınırlarının güvenliği, narko terör ve kaçakçılık ile mücadele, EYP/PMİ  harekatları ve doğal afet yardım harekatları konularında eğitim, bilgi ile  tecrübe mübadelesi ve müşterek harekatlar yürütme, farklı alanlarda iş birliği ve  taraflar arasında temas ziyaretleri, savunma ve güvenlik kuvvetlerinin teşkilat  yapısı, savunma ve güvenlik birimlerinin yapısı ve teçhizatı, personel yönetimini  içeriyor.
Söz konusu muhtıra, istihbarat değişimi ve operasyonel ile lojistik iş  birliğini, hibe ve lojistik sistemler, askeri tıp ve sağlık hizmetleri, muhabere,  elektronik, bilgi sistemleri ve siber savunma, barışı koruma, insani yardım ve  deniz haydutluğu ile mücadele operasyonları, askeri hukuk ve deniz hukuku  sistemleri konusunda bilgi değişimi, haritacılık ve hidrografi, mesleki gelişim  amaçlı personel değişimi, misafir personel, danışman veya birlik değişimi,  savunma ve güvenlik bilimsel ve teknolojik araştırma alanlarına ilişkin bilgi ve  tecrübe değişimi, sosyal, sportif ve kültürel etkinlikler, askeri tarih, arşiv,  yayım ve müzecilik ile Denizde Durumsal Farkındalık (DDF) alanında bilgi  mübadelesi ve paylaşımını kapsıyor.
Türkiye ile Moldova Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması
Resmi Gazete’de yayımlanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova  Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun  Bulunduğuna Dair Kanun”da ise 5 Mayıs 2017 tarihinde Kişinev’de imzalanan söz  konusu anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğu belirtildi.
  • Yorumla
izmir vip escort - izmit vip escort - bursa vip escort - ankara vip escort - eskisehir vip escort - alanya vip escort - antalya vip escort - mersin vip escort - bodrum escorts - gaziantep vip escort - kayseri vip escort - konya vip escort - beylikduzu vip escort - vip escort - sex hikayeleri - seks hikayeleri - hd porno - porno
Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz
youtube mp3 - film izle - evden eve nakliyat -